logo
DAV PUBLIC SCHOOL, KURUKSHETRA
SENIOR WING: SECTOR - 3, URBAN ESTATE, 01744-231804, JUNIOR WING: SECTOR -13, URBAN ESTATE, 01744-221803, HARYANA - 136118
Latest News  
 
Office Staff  

 

Sr. No. Name
1.                          Mr. Krishan Singh                      
2. Mr. Suresh Kumar
3. Mrs. Poonam Saini
4. Mr. Jasvinder Singh
5. Mr. Pardeep Kumar
6. Mrs. Suman Sharma
7. Mr. Aman Bhardwaj
8. Mr. Sandeep Singh